Suleymaniye/ Iraq waste recieving plant

2007 yılında Irak Süleymaniye’de yaptğımız 500 ton/gün kapasiteli petrol türevi atık kabul tesisi.